יום ו', ח’ באדר תשע”ח

תכנית "היינו כחולמים"החמ"ד יחד עם מכללת הרצוג הכינוי תוכנית לימוד יומית בפרקי הנביאים - לכבוד תקומת ישראל בארצו מוזמנים להשתמש בכל החומרים ולבוא יחד עם כל תלמידנו אל לימוד גדול ונפלא לכבודה של מדינתנו! הקישור ללימוד- מוביל היישר ללימוד - רק להרשם ולהתחיל ללמוד! ויהיו פרסים ותמריצים - אנא העבירו קישור זה לתלמידים בכל הדרכים האפשריות..סרטון תדמית - לתלמידים ולהוריםהמשך הצלחה בעבודת הקודש,

 
 
על סדר היום
לוח פעילות החודש
ניצני רפואה
70 שנה למדינה
מרחבי הכיתות
תחומי דעת
חיים ברשת
מחשבים
הקשר הרב דורי
למידה בשעת חירום