יום ו', ח’ באדר תשע”ח
קרא עוד...
קרא עוד...
משימות מתוקשבות מאתר גלים
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
פעילויות בית ספריות ותוצרים נבחרים בנושא השנתי - 70 שנה למדינה
קרא עוד...
קרא עוד...
מי יבנה בית/ עכו עיר שלי/רחובות שלי
קרא עוד...
זוהי יפו/ זיכרון יעקב/ ירושלים של זהב / לנהריה נריע
קרא עוד...
דרור לחיפה/ בפתח תקוה היית/ הורה חדרה/ הכותל
קרא עוד...
נתניה/ בוא לטבריה/ ביכורי אהבה/ אדוד שלי
קרא עוד...
אני הולך לבית שאן/ אני מצפת/אני עולה לירושלים/באר שבע עירי/ נס ציונה
קרא עוד...
על סדר היום
לוח פעילות החודש
ניצני רפואה
70 שנה למדינה
מרחבי הכיתות
תחומי דעת
חיים ברשת
מחשבים
הקשר הרב דורי
למידה בשעת חירום