יום ו', ח’ באדר תשע”ח
70 שנה למדינת ישראל
פורסם: 18:59 (27/01/18) הדס העליון
כל יום שישי לומדים שיר חדש מחוברת 70 שנה למדינה