יום ו', ח’ באדר תשע”ח
טיול שנתי כיתות ו ביום שני שלישי כ-כא בשבט תשע"ח
פורסם: 18:57 (27/01/18) גאלי יחיא - משולם
כ"ב בטבת תשע"ח