יום ו', ח’ באדר תשע”ח
חלוקת תעודות ביום שישי י"ז בשבט תשע"ח
פורסם: 18:56 (27/01/18) גאלי יחיא - משולם
כ' בטבת תשע"ח